Bläddra åt vänster
 • Café Centrum. På väggen sitter en frukt- och chokladautomat. Troligen 1940-talet. width:1015;;height:768
 • Alfa & Betty Persson 19 width:992;;height:768
 • Alfa & Betty Persson 28 width:1024;;height:740
 • Ett blockhus i skogen. width:1024;;height:657
 • Ung man i golfbyxor. Intill Mamsellens hus. width:738;;height:768
 • Hotell Olympia. width:768;;height:768
 • Storhallen sedd från öster. width:775;;height:768
 • Hotell Kullahus. width:745;;height:768
 • Hus vid Norra Strandvägen där Sven-Ove och Tyra Bengtsson bor (2007). width:1024;;height:687
 • Johan Berggrens hus. width:1024;;height:752
 • Strandridaregården i Gastagudan. width:1024;;height:761
 • Hus på nuvarande Gyllenstiernas Allé där Pyk bor. width:775;;height:768
 • ”Lappens” hus på Norra Strandvägen. width:773;;height:768
 • Gammelgården. width:1004;;height:768
 • Två sotare står uppe på ”Afrikahusets” tak. Den 22 april 1930. width:602;;height:768
 • Man sitter på sump ovanför lilla hamnen, 1915. width:1024;;height:592
 • Häradshövdingen i villa Ekebos trädgård. width:760;;height:768
 • Gammalt hus med halmtak på tomten till villa Brantebo. Kiosk t.v. width:1024;;height:702
 • Anders Mölleryds hus. width:1024;;height:618
 • Före detta Pensionat Jönsson på Bidevindsvägen. Troligen 1960-tal. width:786;;height:768
 • Kapten Hans Helgesson stående ovanför tångnean, Den 17 mars 1931. width:510;;height:768
 • Villa Strandgården vid Södra Strandvägen. width:1024;;height:619
 • Anders Mölleryds hus i hörnet nuv. Gyllenstiernas Allé och Södra Brunnsvägen. width:779;;height:768
 • Huset i hörnet Fågelviksvägen–Värngatan. width:1024;;height:626
 • width:1024;;height:662
 • Bidevindsvägen med villa Elfvershem t.h. och villa Berit i fonden. width:1024;;height:759
 • width:1024;;height:712
 • Gunnar Wallentin i sin trädgård på villa Vidåsa. width:783;;height:768
 • Två hus på Norra Strandvägen, Olofssons och Beatas (baderska på kallbadhuset). width:1024;;height:767
 • Två män och en kvinna står på Norra Strandvägen nära ett av husen vid Karl XII:s skansar, 1916. width:1024;;height:577
 • width:562;;height:768
 • width:1024;;height:450
 • width:1024;;height:450
 • width:1024;;height:767
 • width:1024;;height:450
 • width:1024;;height:730
 • width:1024;;height:608
 • Man och pojke på Norra Strandvägen ungefär där Villa Klinten snart kommer att byggas, 1916. width:1024;;height:559
 • width:1024;;height:450
 • Otto Petersson (farbror till Maria Bökberg och Carl-Herman Petersson) utanför barndomshemmet Brunnshög. width:1024;;height:705
 • width:1024;;height:450
 • width:612;;height:435
 • Häradshövdingens hus 1920. width:1024;;height:547
 • Övre vaktstugan. Troligen 1950-tal. width:1024;;height:667
 • Sillfiske, på kajen med kallbadhuset i bakgrunden. Troligen 1920-tal. Fiskebåten Tärnan närmast. width:1024;;height:737
 • Johan Berggrens hus, vintern 1939. width:1024;;height:594
 • Villa Marga, byggd 1924–25 av en doktor Kind från Tyskland. Mer information finns i ”Ullas pärm” med tidningsurklipp. width:1024;;height:720
 • Byggandet av villa Möllebo, början av 1920-talet. Sofia Möller, professorsdotter från Lund bodde i huset (ev. från början). width:1024;;height:666
 • Ett par (Elfversson) med Märtha Nilsson f. Kronholm på Norra Strandvägen. width:1024;;height:736
 • Villa Marga, byggd 1924–25 av en doktor Kind från Tyskland. Mer information finns i ”Ullas pärm” med tidningsurklipp. width:1024;;height:720
 • Byggandet av villa Möllebo, början av 1920-talet. Sofia Möller, professorsdotter från Lund bodde i huset (ev. från början). width:1024;;height:666
 • Storhallen. Byggdes av makarna Pålsson som hade Mölleberg. width:1024;;height:640
 • Norra Strandvägen med två kvinnor nere vid kåsorna. Troligen 1890-tal. width:1024;;height:586
 • Fröken Diseau med annan dam. width:552;;height:768
 • Övre vaktstugan. Troligen 1950-tal. width:1024;;height:667
Bläddra åt höger